Teorie vitality
Individuální vývoj člověka a možnosti a cíle výchovy
Individuální vývoj člověka a možnosti a cíle výchovy PDF Tisk Email

Při konzultacích, přednáškách a tréninkových kursech, které vedu, v diskusích často opouštíme pracovní témata - nebo spíše objevujeme jejich blízkost s tématy osobními, rodinnými a komunitními. Vedle partnerských vztahů se často dostáváme i k tématice výchovy dětí a vztahů mezi generacemi. Protože jde o téma se zásadním vlivem na podobu naší budoucnosti, rád přispívám do diskuse modelem, který vypovídá jak o cíli výchovy, tak i o cestě, jak k tomuto cíli dospět.

Podle tohoto modelu vývoje lidské psychiky vstupujeme do světa jako závislí lidé. Starají se o nás ostatní, dostáváme péči. Náš vývoj se opírá o napodobování vzorců chování, které vidíme kolem sebe. Okolní péče je příjemná a my můžeme v této fázi i "zamrznout". To se stává například synům velmi pečujících matek, které dokáží ovládat své děťátko ještě ve věku, kdy mu je třeba 40 let, a spolehlivě odrazovat všechny případné stálé partnerky.

Obvykle se ovšem člověk vyvíjí jinak, protože začíná působit protisíla - potřeba volnosti, snaha dělat si věci po svém. V této fázi psychického vývoje se snažíme prosazovat za každou cenu, testujeme pevnost různých omezení, která jsou nám dávána, a často i bojkotujeme své okolí. Tato fáze běžně vrcholí někdy v období puberty. I v ní můžeme "zamrznout" až do dospělosti a nepřestat se svým okolím bojovat. Potom nás mohou čekat velké potíže, pobyt na okraji společnosti a případně i střety se zákony.

I v tomto případě začne rychle působit protisíla, jíž je v tomto případě sama existence ostatních lidí. Pokud si uvědomíme jejich práva a začneme respektovat, že náš životní prostor sousedí s jejich životními prostory, můžeme opustit fázi volnosti a vstoupit do fáze svobody. Svoboda je volností v rámci mezí, které si sami stanovujeme.

Ve třetí fázi můžeme setrvat bez obav ze zásadních potíží. Přijetím svobody se vlastně stáváme dospělými v psychickém slova smyslu. Přesto může vývoj pokračovat ještě čtvrtou fází, totiž pochopením, že mimořádných úspěchů je často dosahováno společným úsilím dvou nebo více lidí. Tím vstupujeme do světa synergie. Zakládáme rodiny, stáváme se součástí týmů, firem, komunit, sdružení, společností. Jde-li skutečně o projev čtvrté fáze vývoje lidské psychiky, poznáme podle toho, že do těchto vztahů svobodně vstupují svobodní lidé.

V praxi je tento koncept (který jsem blíže popsal v některých svých knihách - především v atlasu Sebepoznání, sebeřízení a stres nebo v knize Komunikace a prezentace - důležitý například při komunikaci. Je totiž dobré vědět, kam Váš komunikační partner došel v ontogenezi psychiky, a konec konců i tušit, které patro pomyslné pyramidy závislost - volnost - svoboda - synergie právě budujete Vy.

Nejvíce ovšem pomáhá při výchově dětí. Konečným cílem této výchovy by jistě mělo být partnerství mezi dospělým (tedy alespoň svobodným) rodičem a dospělým dítětem. Rodič by tedy měl dobře vědět, ve které fázi vývoje dítěte přestat uplatňovat pouze autoritu a kdy začít případné spory řešit diskusí. Měl by být během prvních dvou stádií vývoje své dcery nebo svého syna alespoň o krok před nimi a připravovat je na vstup do další fáze.

Pokud na své děti uplatňujeme pouze autoritu i po proběhnutí fáze závislosti a neučíme je hledat řešení problémů a sporů diskusí o zájmech obou stran, nezbývá nám než očekávat, že si nevychováme pro dobu, kdy to budeme potřebovat, rovnocenné partnery, ale partnery, kteří s námi budou jednat tak, jak jsme je naučili - tedy uplatňovat sílu a převahu.

 
Parça kontör | Parça Tl - Parça Tl Yükleme - Sanal TL - Parça TL Sistemi - Ucuz Parça Tl - Kontor Paylaş - Türkcell Parça Kontör , Avea Parça Kontör, Vodafone Parça Kontör, Cep Parça Kontör, Parca kontor, parça kontür, parça kontur, tam kontör, parça ve tam kontör, ucuz parça kontör, hızlı parça kontör