Teorie vitality
Nová kniha o vzdělávání dospělých je v tisku
Nová kniha o vzdělávání dospělých je v tisku PDF Tisk Email

 

V těchto dnech putuje do tiskárny kniha, kterou jsem připravoval celých pět let pod pracovním názvem Učení za školou. V podstatě se jí doznávám k pokročilému věku, protože shrnuje zkušenosti z mého téměř třicetiletého působení v roli zprvu občasného a později pravidelného učitele - lektora tréninkových kursů, vysokoškolského učitele a nezávislého konzultanta.

Knížka se nakonec jmenuje Vzdělávání dospělých a pokládá trochu více otázek než jen tu v podobných knihách nejvíce očekávanou, tedy „Jak (se) učit?“. Protože nemá valný smysl učit se sice efektivně, ale něčemu neužitečnému, velkou pozornost věnuji také hledání odpovědí na otázky „Co (se) učit?“.

V knize jsem si ovšem dovolil zašťourat ještě o něco hlouběji: ptám se rovněž „Proč (se) vůbec učit?“ a také jací lidé se kolem vzdělávání vyskytují – tedy „Kdo koho vlastně učí“ a jak je možné zvládat různé potíže, které vlastně automaticky vznikají vždy, když se lidé setkávají s cílem něčeho dosáhnout (a vzdělávání není výjimkou).

Osa vedoucí od „know-why“ přes „know-what“ a „know-how“ až někam do okolí „know-who“ tvoří ostatně páteř výkladu v knize, jež mi doslova rostla pod rukama až ve druhou nejobéznější samostatně napsanou knížku – má přes 300 stran.

Rozhodně není určena jen učitelům (tedy lektorům, školitelům, trenérům, konzultantům, koučům), ale i jejich „žákům“ (tedy účastníkům vzdělávacích programů), zadavatelům různých vzdělávacích aktivit a těm, kdo vzdělávací programy zprostředkují (například vzdělávacím agenturám) nebo podporují.

Pro představu o rozsahu a obsahu výkladu připojuji stručný obsah knihy. I když knížka má do značné míry monografickou povahu, snažil jsem se jí vtisknout i zajímavou formu – obsahuje přes stovku obrázků a opravdu velké množství příkladů, ilustrujících výklad.

Kniha by měla vyjít koncem ledna tohoto roku v mém oblíbeném nakladatelství Grada. Jako její táta dychtím poznamenat, že jsem ji psal poctivě a svědomitě a ve víře, že ji shledáte užitečnou a zajímavou. Proto ji také doporučuji Vaší pozornosti. Váš

 

                                                                                                              Jiří Plamínek

 

 

Příloha: Stručný obsah knížky

 

Úvod

1 Učení a vzdělávání (asi 50 stran)

1.1 Učení

1.2 Vzdělávání

1.3 Formy vzdělávání

1.4 Kontext a stav vzdělávání dospělých

2 Volba témat  (asi 50 stran)

2.1 Problémy a souvislosti

2.2 Lokalizace příčin a definice cílové skupiny

2.3 Měření kompetencí a změnové vektory

2.4 Rozsah zadání a změnové programy

3 Volba metod (asi 150 stran)

3.1 Stavební kameny vzdělávacích programů

3.2 Struktura a dynamika tréninku

3.3 Tréninkový proces

3.4 Konzultace a koučování

4 Lidé a potíže  (asi 50 stran)

4.1 Lidské aspekty vzdělávání

4.2 Klíčové subjekty

4.3 Obtížné situace

4.4 Problémoví lidé

Výběr zajímavé literatury

 

 
Parça kontör | Parça Tl - Parça Tl Yükleme - Sanal TL - Parça TL Sistemi - Ucuz Parça Tl - Kontor Paylaş - Türkcell Parça Kontör , Avea Parça Kontör, Vodafone Parça Kontör, Cep Parça Kontör, Parca kontor, parça kontür, parça kontur, tam kontör, parça ve tam kontör, ucuz parça kontör, hızlı parça kontör