Teorie vitality
Posouzení vitality
PDF Tisk Email

Vitalita je posuzována z pohledu čtyř základních disciplín: užitečnosti, efektivity, stability a dynamiky. Tyto vitální znaky tvoří řadu, v níž znak dříve uvedený podstatně ovlivňuje znak následující. Nemá například smysl zvyšovat efektivitu procesu, jehož výstupem není nic užitečného:

UŽITEČNOST -) EFEKTIVITA -) STABILITA -) DYNAMIKA

O užitečnosti přitom rozhoduje kvalita definice subjektů, jimž firma hodlá být užitečná, kvalita definice potřeb, na které hodlá u určených subjektů reagovat, a kvalita produktů, které mají tyto potřeby naplňovat. Subjektem může být například zaměstnanec, potřebou uživit rodinu a produktem mzda:

SUBJEKTY -) POTŘEBY -) PRODUKTY

O efektivitě rozhoduje kvalita procesů, zdrojů, ze kterých do procesů proudí vstupy, a (organizačních a podpůrných) struktur, které tyto procesy a zdroje podporují nebo řídí. I zde platí, podobně jako v předcházejících dvou příkladech, že jde o logickou posloupnost:

PROCESY -) ZDROJE -) STRUKTURY

O stabilitě rozhodují již nejen „tvrdé faktory“, zastoupené především funkčními zpětnými vazbami, ale i „faktory měkké“, v tomto případě zejména to, zda jsou lidé srozuměni s firmou a připraveni pracovat bez stálé kontroly:

ZPĚTNÉ VAZBY + AKCEPTACE

O dynamice opět spolurozhodují oba typy faktorů – konkrétně „dopředné vazby“, tedy schopnost systému předpovídat budoucnost a případně i ovlivňovat budoucí vývoj, a aktivita lidí, tedy fakt, že s děním ve firmě nejen souhlasí, ale že jsou připraveni do něho spontánně zasahovat:

DOPŘEDNÉ VAZBY + AKTIVITA

Při posuzování vitality hodnotíme, do jaké míry se firmě daří ve čtyřech vitálních disciplínách, a jak je úspěšná v jednotlivých složkách uvnitř těchto disciplín.

 
Parça kontör | Parça Tl - Parça Tl Yükleme - Sanal TL - Parça TL Sistemi - Ucuz Parça Tl - Kontor Paylaş - Türkcell Parça Kontör , Avea Parça Kontör, Vodafone Parça Kontör, Cep Parça Kontör, Parca kontor, parça kontür, parça kontur, tam kontör, parça ve tam kontör, ucuz parça kontör, hızlı parça kontör