Řešení problémů, sporů a krizí
Tisk
Mapa stránek > Hlavní stránka > Řešení problémů, sporů a krizí
Jiří Plamínek

Tady se cítím být nejužitečnější. Tréninky mi poskytují radost, konzultace a koučování pocit dlouhodobého užitku, ale bezprostřední zvládání aktuálních konfliktů a krizí je možností udělat něco užitečného právě tady a právě teď.

Mediaci jako metodu řešení vyhrocených konfliktů a krizí jsem do českého prostředí dovezl ze svých výletů do USA počátkem devadesátých let minulého století a poměrně dlouho jsem ji tu používal zcela sám. Občas jsem musel vysvětlovat, že nejde ani o meditační sezení, ani o vyvolávání duchů. Považuji se proto za jakéhosi „tátu české mediace“.

Níže najdete informace o metodách, které je možné pro zvládání konfliktů a krizí využít (pole Mediace a facilitace a PF metoda) a příklady, jak bývají využity – ať již v čisté podobě (Příklady řešených kauz) nebo v modifikacích, vhodných pro práci s většími skupinami a davy (Veřejná projednávání).


Mediace a facilitace Veřejná projednávání PF Metoda Příklady řešených kauz