Mediace a facilitace
Tisk

Jde o způsob řešení sporů (v případě mediace), resp. problémů (v případě facilitace). Spory a problémy mají společný znak – vnášejí do systémů nerovnováhu nebo nestabilitu a tím systémy dynamizují. Spory jsou přitom typické „lidským rozměrem“, jde o jakési personifikované problémy. Problémy mají „věcnou povahu“, někdy vznikají depersonifikací sporu.

O tom, zda určitý konflikt bude mít povahu problému nebo sporu, rozhodují lidé v něm zúčastnění. Pokud se snaží prosadit svá preferovaná řešení, vstupují do sporu. Pokud se snaží najít dobré řešení, vstupují na půdu problémů.

Mediace je způsob řešení sporů jednáním zúčastněných za přítomnosti neutrálního odborníka na proces řešení sporů – mediátora. Facilitace je – analogicky – způsob řešení problémů jednáním za přítomnosti neutrálního oborníka na procesy řešení problémů, rozhodování a skupinové komunikace – facilitátora.