Teorie vitality
Teorie vitality
PDF Tisk Email

TEORIE VITALITY je teoretickým konceptem, o který opírám svou konzultační a vzdělávací praxi. Vychází z podobnosti různých typů systémů, obsahujících živé složky - systémů ekonomických, ekologických i sociálních.

Takové systémy potřebují ke svému přežití především úspěch, tedy situaci, v níž je dosahováno toho, čeho má být dosaženo. Pokud současné úspěchy nejsou dosahovány na úkor úspěchů budoucích, můžeme mluvit o dlouhodobě udržitelné úspěšnosti a o vitálních systémech, například o vitálních firmách.

Dosažení vitality je podmíněno zvládnutím čtyř klíčových disciplín - užitečnosti, efektivity, stability a dynamiky.

Při zvládání užitečnosti nás čeká trojice otázek: komu, proč a čím hodláme být užiteční. Tak definujeme postupně subjekty, jejich potřeby a produkty, které mají tyto potřeby uspokojovat. Subjektem může být například zaměstnanec, který potřebuje uživit rodinu. Odpovídajícím produktem potom bývá mzda, již mu vyplácíme.

Při zvládání efektivity nás v podobné posloupnosti čekají otázky procesů, zdrojů a struktur. Ptáme se, jak budeme produkty vytvářet, co k tomu budeme potřebovat a jak procesy a zdroje uspořádáme.

Vyřešením užitečnosti a efektivity dostáváme firmu do pomyslné rovnováhy. Tržby a jiné zdroje dostačují na udržování procesů a tvorbu produktů včetně zisku. Můžeme se zaměřit na stabilitu, tedy schopnost nacházet rovnováhu i ve změněných podmínkách. Stabilita má dva klíčové předpoklady.

Prvním z nich je působení zpětných vazeb, tedy skutečnost, že systém definuje své cíle, určuje cesty k jejich dosažení, monitoruje výsledky a koriguje cesty a cíle podle výsledků monitoringu. Druhým předpokladem stability je dosažení stavu, kdy lidé, kteří pracují pro firmu, akceptují její cíle, cesty k dosažení těchto cílů a svou roli v těchto procesech. Na této úrovni, tedy ve stavu motivace, již lidé mohou pracovat samostatně, bez stálé kontroly.

Čtvrtou vitální disciplínou je dynamika. Stabilita umožnila úspěšně reagovat ne změny a bránit se případnému ohrožení, dynamika předpokládá, že změny budou firmou předvídány a případně i vyvolávány, a to uvnitř firmy i v jejím okolí, například na trzích. Dynamiku zajistí opět splnění dvou podmínek. První z nich je právě prognózování a ovlivňování vývoje, druhou aktivita lidí.

Čtyři vitální disciplíny tvoří přirozenou posloupnost. Je jen logické, když se zabýváme užitečností dříve než efektivitou - nemá smysl efektivně vytvářet něco neužitečného. Podobně nemá smysl způsobovat změny (dynamika), když na ně neumíme reagovat (stabilita).

V reálných firmách jsou pochopitelně jednotlivé vitální disciplíny naplněny v různé míře. Zasahovat bychom měli na té úrovni, kde leží slabina systému - v zásadě jde o aplikaci teorie omezení E. M. Goldratta na proces budování vitality firmy. Tuto slabinu hledáme v teorii vitality poměrně složitými postupy, které vycházejí z problémů, jež se ve firmě vyskytují, a především z příčinných a jiných souvislostí mezi těmito problémy. Představu o složitosti této problematiky dává knížka Řešení problémů a rozhodování.

V okamžiku, kdy známe slabinu (omezení), snažíme se ji lokalizovat v systému firmy. K tomu mi pomáhají schémata typu funkčního modelu firmy, který jsem publikoval hned v několika knihách. Lokalizace omezení nám umožní najít jednotlivce nebo cílovou skupinu lidí a na tento cílový subjekt potom vhodnou formou (například motivací nebo vzděláváním) působíme s cílem ovlivnit jeho kompetence. Teorie vitality rozlišuje změnový vektor (co a jak se má změnit) a změnový program (způsob, jak toho dosáhnout).

Klíčovou součástí metodiky je práce o způsobilosti (kompetence) lidí. Zde se postupně ptáme, zda víme, co od nich chceme, zda to vědí oni, zda to chtějí udělat, zda to umí udělat, zda se jim nestaví do cesty vztahy a zda jim ve výkonu nebrání vlastní osobnost. V zásadě jde o rozvedené otázky zda lidé mohou, chtějí a umí pracovat, uspořádané do posloupnosti - je přece logické, že pokud nevědí, co mají dělat (orientace), nemá smysl se zabývat motivací, například.

Celý postup péče o vitalitu firmy i kompetence lidí je podrobně popsán především ve dvou knihách - rámcově ve Vedení lidí, týmů a firem a podrobněji v Diagnostice a vitalizaci firem a organizací.

 

 
Parça kontör | Parça Tl - Parça Tl Yükleme - Sanal TL - Parça TL Sistemi - Ucuz Parça Tl - Kontor Paylaş - Türkcell Parça Kontör , Avea Parça Kontör, Vodafone Parça Kontör, Cep Parça Kontör, Parca kontor, parça kontür, parça kontur, tam kontör, parça ve tam kontör, ucuz parça kontör, hızlı parça kontör