Používané metody a přístup k tréninku
Tisk
Mapa stránek > Hlavní stránka > Tréninky a školení > Používané metody a přístup k tréninku
Účelnost a kontext Minimum témat Nevědomé učení
Interaktivní program Důraz na souvislosti Společné rozhodování
Knihy ke kursům Metodická pestrost Pružnost programu