Práce (výběr)
Tisk
  • 1983 – 1990 Ústřední ústav geologický - mapování a redakce geologických map, výzkum duktilních deformací zemské kůry
  • 1990 – 1992 Federální výbor pro životní prostředí - ředitel odboru, zástupce ředitele, sociální a ekologické aspekty ochrany životního prostředí, ekologická legislativa, ekologické škody po okupaci
  • 1992 – 1994 Ústav pro ekopolitiku - koordinátor programu řešení konfliktů, mediace, řízení veřejných projednávání podle zákona 244/1992Sb.
  • 1994 – dosud nezávislý konzultant - poradenství, tréninky, mediace, facilitace, zejména v oborech řešení konfliktů a management