Významní partneři
Tisk
Mapa stránek > Hlavní stránka > Život a práce > Významní partneři


Roman Fišer

S Romanem spolupracuji už více než 10 roků. Je spoluautorem systému Management by Competencies (MbC), tedy metodiky pro praktickou aplikaci teorie vitality, a také spoluautorem stejnojmenné knížky na toto téma (Řízení podle kompetencí, Grada, 2005). Spolu jsme vymysleli a odzkoušeli také PF metodu, tedy způsob řešení problémů, na kterém s klienty spolupracují procesně zaměřený facilitátor a věcně orientovaný expert. Máme za sebou desítky hodin spolupráce při vedení tréninků a konzultací a stovky hodin metodické práce a spolupráce při přípravě e-learningových a klasických tréninkových programů.