Vzdělání (výběr)
Tisk
Mapa stránek >  Hlavní stránka >  Život a práce >  Vzdělání (výběr)
  • 1973 – 1977  studium na gymnasiu v Jilemnici
  • 1977 – 1982  studium na přírodovědecké fakultě University Karlovy
  • 1982             studijní pobyt na katedře petrologie PřF UK
  • 1983             RNDr.
  • 1987             CSc.
  • 1991             kurs řešení konfliktů u profesora Charlese Wigginse
  • 1992             studijní pobyt US AID na různých místech USA
  • 1993             studijní pobyt na Johns Hopkins University v Baltimore, MD
  • Jazyky           domluvím se svéráznou verzí angličtiny, lámanou ruštinou a někdy i česky